Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 18/06/2022


LƯU Ý: Những trường hợp thí sinh đã đăng ký đợt thi này có đơn xin hoãn và chuyển đợt thi sẽ chỉ được hỗ trợ chuyển kinh phí một lần trong thời hạn tối đa 02 đợt thi tiếp theo do Nhà trường tổ chức. Đề nghị thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến và nộp lại hồ sơ theo các bước đã hướng dẫn như trên. Sau thời hạn này, đơn xin hoãn và chuyển đợt thi, đơn xin hoàn trả kinh phí của những trường hợp nói trên sẽ không được Nhà trường giải quyết.


Thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp Chứng nhận

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2022. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức thi: ngày 18/06/2022;

2. Đơn vị tổ chức thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

3. Hình thức thi: Làm bài trên giấy;

4. Đối tượng và Ngoại ngữ:

 • Sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Anh, Khoa Quốc tế học, Khoa Việt Nam học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng ký thi Tiếng Anh bậc 3-5 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.
 • Sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Pháp – Nga của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng ký thi Tiếng Pháp bậc 4/6, Tiếng Nga bậc 4/6 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.
 • Sinh viên chuyên ngữ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng ký thi Tiếng Nhật bậc 4/6 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.
 • Sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng ký thi Tiếng Trung bậc 4/6 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.
 • Sinh viên chuyên ngữ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng ký thi Tiếng Hàn bậc 4/6 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.

5. Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/6/2022.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến:

 • Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/6/2022.
 • Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 06/6/2022 đến hết ngày 08/6/2022.
 • Khung giờ nhận hồ sơ trực tiếp:
  • Buổi sáng: từ 8h00 đến 10h30;
  • Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30.

7. Kinh phí thi: Xem chi tiết tại file thông báo thi đính kèm.

8. Thủ tục đăng ký dự thi:

 • Hồ sơ đăng ký gồm:

+ 01 Phiếu đăng ký dự thi (Thí sinh in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi sau khi đã điền đầy đủ thông tin dự thi);

+ 02 ảnh cỡ 4×6 cm và 02 ảnh 3×4 cm được dán sẵn vào phiếu đăng ký dự thi (Lưu ý: ảnh chụp không quá 03 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày/tháng/năm sinh của thí sinh phía sau ảnh);

+ Bản sao công chứng còn hiệu lực: CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu;

+ Bản sao thẻ sinh viên chính quy thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ qua bưu điện và nộp tiền qua ngân hàng cần gửi hóa đơn điện tử (thí sinh nộp kinh phí thi thành công sẽ được Trường gửi hóa đơn điện tử qua địa chỉ email cá nhân) hoặc bản photo giấy nộp tiền qua ngân hàng hoặc ứng dụng Internet Banking.

 • Hướng dẫn đăng ký dự thi và nộp hồ sơ, kinh phí thi:

CÁCH 1: Đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ, kinh phí thi trực tiếp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Bước 1: Thực hiện đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: https://flpac.hucfl.edu.vn.

Bước 2: : In phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi và nộp kèm kinh phí dự thi trực tiếp tại Phòng Ghi Danh (tầng 1, Giảng đường C), Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế, địa chỉ 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế, SĐT: 02343.817.300 / 02343.686.822 để hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi.

CÁCH 2: Đăng ký trực tuyến, nộp kinh phí thi và nộp hồ sơ thi qua bưu điện

Bước 1: Thực hiện đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: https://flpac.hucfl.edu.vn.

Bước 2: Nộp kinh phí thi qua ngân hàng hoặc ứng dụng Internet Banking

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

+ STK: 122000014732, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

+ Nội dung ghi: <họ và tên> – <số CMND / CCCD> – <Số điện thoại> <Địa chỉ email> – <Tiếng Anh Bậc….> – <ngày thi>.

VD: Nguyễn Văn A – 123210021 – 0903855927 – nguyenvana@gmail.com – Tiếng Anh Bậc 3 – 18/06/2022.

Bước 3: Nộp hồ sơ qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh

Thí sinh in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi, hoàn thiện hồ sơ và gửi qua đường bưu điện đến: Phòng KT&BĐCLGD, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế. Số điện thoại liên hệ: 02343.817.300 / 02343.686.822.

* Hồ sơ chỉ được tính hợp lệ khi được nhận trước hoặc vào ngày 08/06/2022.

Lưu ý:

 • Kỳ thi ngày 18/6/2022 chỉ dành cho sinh viên chuyên ngữ của Trường đăng ký thi đúng ngoại ngữ chuyên ngành được đào tạo: Tiếng Anh bậc 3-5, Tiếng Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn bậc 4/6 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.
 • Sinh viên có nhu cầu đăng ký dự thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận ngày 18/6/2022 phải tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hướng dẫn phòng chống dịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Để đảm bảo an toàn cho Hội đồng thi và thí sinh tại ngày thi, Hội đồng thi Đánh giá NLNN sẽ có những quy định cụ thể đối với thí sinh dự thi khi tới địa điểm thi, các nội dung yêu cầu sẽ được được đăng tải trong thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, đề nghị thí sinh dự thi lưu ý và phối hợp thực hiện theo các nội dung được yêu cầu.
 • Những trường hợp thí sinh có nguyện vọng hủy đăng ký dự thi và hoàn trả kinh phí thi, Trường chỉ xử lý đơn muộn nhất trước 17h00 ngày 08/6/2022.
 • Những trường hợp thí sinh đã đăng ký đợt thi này có đơn xin hoãn và chuyển đợt thi sẽ chỉ được hỗ trợ chuyển kinh phí một lần trong thời hạn tối đa 02 đợt thi tiếp theo do Nhà trường tổ chức. Đề nghị thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến và nộp lại hồ sơ theo các bước đã hướng dẫn như trên. Sau thời hạn này, đơn xin hoãn và chuyển đợt thi, đơn xin hoàn trả kinh phí của những trường hợp nói trên sẽ không được Nhà trường giải quyết.
 • Nhà trường chỉ tổ chức thi nếu tổng số lượng đăng ký là 200 thí sinh, trong đó thí sinh đăng ký thi đề 3 bậc tiếng Anh; thi đề bậc 4/6 tiếng Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn phải đủ 30 thí sinh thì Trường mới tổ chức thi, nếu không đủ số lượng sẽ thông báo hoàn trả kinh phí trước ngày thi.

Đề nghị các đơn vị và các sinh viên chuyên ngữ của Trường có nhu cầu dự thi lưu ý, làm thủ tục, nộp hồ sơ và kinh phí thi theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm: 

Đã hết thời gian đăng ký