Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận cho đối tượng nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 23/4/2022

Thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp Chứng nhận

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận cho đối tượng nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2022. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức thi: ngày 23/04/2022;

2. Đơn vị tổ chức thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

3. Hình thức thi: Làm bài trên giấy;

4. Đối tượng và Ngoại ngữ: Đối tượng nghiên cứu sinh đăng ký dự thi tiếng Pháp bậc 4/6;

5. Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/4/2022;

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi bằng đường bưu điện sau khi đăng ký trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/4/2022 (trừ ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật).

7. Kinh phí tạm thu: 1.100.000 đ/1 thí sinh (kinh phí thu thực tế theo bảng đính kèm sau thông báo).

8. Thủ tục đăng ký dự thi:

  • Hồ sơ đăng ký gồm:

+ 01 Phiếu đăng ký dự thi (Thí sinh in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi sau khi đã điền đầy đủ thông tin dự thi);

+ 02 ảnh cỡ 4×6 cm và 02 ảnh 3×4 cm được dán sẵn vào phiếu đăng ký dự thi (Lưu ý: ảnh chụp không quá 03 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày/tháng/năm sinh của thí sinh phía sau ảnh);

+ Bản sao công chứng còn hiệu lực: CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu;

+ Hóa đơn điện tử (thí sinh nộp kinh phí thi qua ngân hàng thành công sẽ được Trường gửi hóa đơn điện tử qua địa chỉ email cá nhân) hoặc Bản photo giấy nộp tiền qua ngân hàng;

  • Hướng dẫn đăng ký dự thi trực tuyến, nộp kinh phí thi qua ngân hàng và nộp hồ sơ thi qua bưu điện

Bước 1: Thực hiện đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: https://flpac.hucfl.edu.vn theo hướng dẫn (Xem Phụ lục 1).

Bước 2: Nộp kinh phí thi qua ngân hàng

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

+ STK: 122000014732, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

+ Nội dung ghi: <họ và tên> – <số CMND / CCCD> – <Số điện thoại> <Địa chỉ email> – <Tiếng Anh Bậc….> – <ngày thi>.

VD: Nguyễn Văn A – 123210021 – 0903855927 – nguyenvanan@gmail.com – Tiếng Pháp Bậc 4 NCS – 23/4/2022.

Bước 3: Nộp hồ sơ qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh

  • Thí sinh in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi, hoàn thiện hồ sơ và gửi qua đường bưu điện đến: Phòng KT&BĐCLGD, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế.

Thông tin liên hệ về việc tổ chức thi: Số điện thoại 02343.817.300 / 02343.686.822 (Phòng KT&BĐCLGD).

Hồ sơ chỉ được tính hợp lệ khi được nhận trước hoặc vào ngày 18/4/2022.

Lưu ý:

  • Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng thi sẽ tính toán kinh phí dự thi và báo lại cho thí sinh được biết về mức thu bổ sung trong trường hợp thí sinh đăng ký không đủ số lượng.
  • Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận ngày 23/4/2022 phải tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hướng dẫn phòng chống dịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Để đảm bảo an toàn cho Hội đồng thi và thí sinh tại ngày thi, Hội đồng thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận ngày 23/4/2022 sẽ có những quy định cụ thể đối với thí sinh dự thi khi tới địa điểm thi, các nội dung yêu cầu sẽ được được đăng tải trong thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, đề nghị thí sinh dự thi lưu ý và phối hợp thực hiện theo các nội dung được yêu cầu.
  • Thí sinh phải thực hiện đăng ký trực tuyến trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thẻ dự thi hợp lệ phải được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi và đã được dán ảnh.
  • Những trường hợp thí sinh nộp có nguyện vọng chuyển đợt thi, hủy đăng ký dự thi và hoàn trả kinh phí thi, Trường chỉ xử lý đơn muộn nhất trước 17h00 ngày 18/4/2022.

Đề nghị các đơn vị và các thí sinh có nhu cầu dự thi lưu ý, làm thủ tục, nộp hồ sơ và kinh phí thi theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm: 

Đã hết thời gian đăng ký