Tin tức, thông báo

17:59 05/04/2021

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – Đợt thi ngày 21/03/2021, tại trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – Đợt thi […]
21:11 26/03/2021

Thông báo về việc tổ chức thi ĐGNLNN và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 25/04/2021, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

LƯU Ý: ĐỐI VỚI CÁC ĐỢT THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ & CẤP CHỨNG NHẬN, KHI THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI […]
15:43 17/03/2021

Thông báo v/v tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN và cấp giấy Chứng nhận, đợt thi ngày 21/03/2021, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

—————————————————————————— *** LƯU Ý: THEO QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH, CÁC THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – ĐỢT THI […]
11:26 02/03/2021

Thông báo Hướng dẫn các quy định về việc ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế đối với thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia các Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong tháng 03 năm 2021

Căn cứ Công văn số 1346/UBND-GD ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kích hoạt lại đồng bộ hệ thống khai báo y […]