Tin tức, thông báo

16:13 14/01/2022

Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tiếng Việt bậc 1-6 dành cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 23/01/2022

Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh người nước ngoài có nhu cầu thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ và cấp chứng nhận Tiếng […]
18:17 07/01/2022

Thông báo về kế hoạch thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận trong năm 2022, cụ thể như […]
11:39 07/01/2022

Thông báo cấp phát chứng nhận kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, đợt thi 27-28/10/2021

Thông báo cấp phát chứng nhận kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, đợt thi 27-28/10/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông […]
18:36 06/01/2022

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 08-12/01/2022 (Hình thức thi: đánh giá trực tuyến) và một số lưu ý của Hội đồng thi ĐGNLNN Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại […]