Thông báo tổ chức các lớp ôn thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận cho sinh viên Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo:
Nhằm đáp ứng nhu cầu được ôn tập và rèn luyện kỹ năng, chiến lược làm bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh để đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 5 (tương đương C1 – CEFR), Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức các lớp ôn thi đánh giá NLNN, cụ thể như sau:
  1. Đối tượng: Sinh viên đang học ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ưu tiên sinh viên năm thứ 3, 4)
  2. Địa điểm ôn tập: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
  3. Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/9/2022.
Để biết thêm chi tiết về lớp ôn tập, cách thức đăng ký, sinh viên vui lòng xem thông báo đính kèm và truy cập link đăng ký sau:
Số điện thoại liên hệ tư vấn: 077 456 0060 hoặc 0383 727 468
Trân trọng thông báo./.