Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 18/06/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo:

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2022. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức thi: ngày 18/06/2022;

2. Đơn vị tổ chức thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

3. Hình thức thi: Làm bài trên giấy;

4. Đối tượng và Ngoại ngữ:

 • Sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Anh, Khoa Quốc tế học, Khoa Việt Nam học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng ký thi Tiếng Anh bậc 3-5 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.
 • Sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Pháp – Nga của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng ký thi Tiếng Pháp bậc 4/6, Tiếng Nga bậc 4/6 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.
 • Sinh viên chuyên ngữ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng ký thi Tiếng Nhật bậc 4/6 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.
 • Sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng ký thi Tiếng Trung bậc 4/6 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.
 • Sinh viên chuyên ngữ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng ký thi Tiếng Hàn bậc 4/6 để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.

5. Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/6/2022.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến:

 • Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/6/2022.
 • Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 06/6/2022 đến hết ngày 08/6/2022.
 • Khung giờ nhận hồ sơ trực tiếp:
  • Buổi sáng: từ 8h00 đến 10h30;
  • Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30.

7. Thông tin liên lạc của các đơn vị liên quan:

 • Điện thoại liên hệ về việc ôn thi: 02343.845.102 / 0774.560.060 / 0914.075.394
 • Điện thoại liên hệ về việc tổ chức thi: 02343.817300 / 02343.686822

Thí sinh đọc thêm thông tin, tiến hành đăng ký dự thi trực tuyến tại đường dẫn sau: https://flpac.hucfl.edu.vn/cn/?portfolio=danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-18-06-2022 và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo./.