Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tiếng Việt bậc 1-6 dành cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 23/01/2022

Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh người nước ngoài có nhu cầu thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ và cấp chứng nhận Tiếng Việt bậc 1-6 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nhà trường sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch như sau

1. Ngày thi: 23/01/2022 (Chủ nhật). Thời gian tập trung: 6h30. Thời gian thi: 7h00.

2. Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

3. Hình thức thi: Thi trên giấy.

4. Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 17/01/2022.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi bằng đường bưu điện sau khi đăng ký trực tuyến: từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 17/01/2022.

6. Thông tin liên lạc của các đơn vị liên quan:

  • Điện thoại liên hệ về việc ôn thi: 02343.845.102 / 0774.560.060 / 0914.075.394
  • Điện thoại liên hệ về việc tổ chức thi: 02343.817300 / 02343.686822

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo đường dẫn sau: https://flpac.hucfl.edu.vn/cn/?portfolio=ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-viet-theo-khung-nang-lu%cc%a3c-tieng-viet-dung-cho-nguoi-nuoc-ngoai-ngay-23-01-2022 và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn tại Thông báo.