Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Anh và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 04-10/12/2021, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Hình thức thi: đánh giá trực tuyến)

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo:

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, nhằm hỗ trợ cho học viên được đánh giá năng lực ngoại ngữ trong tình hình dịch Covid 19, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận vào tháng 12/2021, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức thi: ngày 04-10/12/2021

2. Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

3. Hình thức thi: Đánh giá trực tuyến.

4. Đối tượng và Ngoại ngữ: Học viên SĐH và thí sinh tự do có nhu cầu dự thi Tiếng Anh bậc 3 (B1) và bậc 4 (B2) theo định dạng đề thi ĐGNL tiếng Anh bậc 3-5.

5. Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày 12/11/2021 đến hết ngày 23/11/2021;

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi bằng đường bưu điện sau khi đăng ký trực tuyến: từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 23/11/2021 (trừ ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật).

7. Kinh phí: Xem chi tiết tại file thông báo đính kèm.

8. Thông tin liên lạc của các đơn vị liên quan:

  • Điện thoại liên hệ về việc ôn thi: 02343.845.102 / 0774.560.060 / 0914.075.394
  • Điện thoại liên hệ về việc tổ chức thi: 02343.817300 / 02343.686822

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo đường dẫn sau: https://flpac.hucfl.edu.vn/cn/?portfolio=danh-gia-nang-luc-tieng-anh-va-cap-chung-nhan-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-04-06-12-2021-hinh-thuc-thi-danh-gia-truc-tuyen và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn tại Thông báo tổ chức thi ĐG NLNN & cấp Chứng nhận – Đợt thi ngày 30-31/10/2021 được đính kèm bên dưới.

File đính kèm: