Thông báo Về việc hướng dẫn bổ sung công tác thu hồ sơ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Đợt thi ngày 27/6/2021

Trong tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo một số nội dung cần thực hiện trong công tác thu hồ sơ dự thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận ngày 27/6/2021 như sau:

  1. Nhà trường khuyến nghị những thí sinh đến từ vùng có dịch không nên nộp hồ sơ dự thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận vào ngày 27/6/2021.
  2. Để cập nhật thông tin về việc thí sinh ngoại tỉnh có được xét duyệt vào Huế hay không, thí sinh thực hiện:

+ Cách 1: Cài đặt ứng dụng Hue-S (tại địa chỉ: http://huecity.vn)  =>  Chọn chức năng Chống dịch bệnh  =>  chọn Khai báo về Huế để thực hiện khai báo theo yêu cầu.

+ Cách 2: Khai báo theo địa chỉ: http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao.

Lưu ý: Thí sinh thực hiện tra cứu các địa điểm thuộc vùng dịch tại địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/tracuucachly trước khi quyết định nộp hồ sơ dự thi và trước ngày thi.

  1. Để cập nhật thông tin về phòng chống dịch Covid -19 của tỉnh Thừa Thiên Huế, thí sinh tìm hiểu qua các kênh thông tin sau:

+ Website https://thuathienhue.gov.vn/thu-vien-van-ban?type=cd.

+ Cài đặt ứng dụng Hue-S (tại địa chỉ: http://huecity.vn) => Chọn chức năng Chống dịch bệnh  =>  chọn Văn bản chỉ đạo.

  1. Các trường hợp thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi ngày 13/6/2021 và được chuyển sang ngày 27/6/2021 qua đường bưu điện, qua kiểm tra thuộc các trường hợp đến từ vùng dịch, Nhà trường sẽ chuyển hồ sơ dự thi sang đợt gần nhất. Trường hợp thí sinh có nhu cầu hoàn trả kinh phí có thể nộp đơn xin hoàn trả kinh phí thi và chuyển về Nhà trường theo địa chỉ: Phòng KT&BĐCLGD, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế. Thời hạn nhận đơn chậm nhất vào ngày 14/6/2021. Sau thời hạn trên, thí sinh không nộp hồ sơ xin hoàn trả kinh phí thi sẽ được chuyển hồ sơ thi sang đợt thi gần nhất. Mẫu đơn xin hoàn trả kinh phí thi, thí sinh có thể tải về theo đường dẫn: https://flpac.hucfl.edu.vn/cn/wp-content/uploads/2021/04/%C4%90%C6%A1n-xin-ho%C3%A0n-l%E1%BA%A1i-kinh-ph%C3%AD-thi-c%E1%BA%A5p-ch%E1%BB%A9ng-nh%E1%BA%ADn-1.doc

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, với mục tiêu đặt sự an toàn về sức khỏe của cộng đồng lên trên hết, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế rất mong nhận được sự thông cảm của các thí sinh, các đơn vị về những thay đổi có liên quan tới việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận ngày 27/6/2021.

Trong trường hợp kỳ thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận ngày 27/6/2021 không thể tổ chức theo kế hoạch, Nhà trường sẽ đăng tải thông báo mới nhất trên Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường https://flpac.hucfl.edu.vn/cn/?page_id=2451, đề nghị các thí sinh theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên về kỳ thi.

Trân trọng thông báo./.