Thông báo về việc tổ chức thi ĐGNLNN và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 25/04/2021, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

LƯU Ý: ĐỐI VỚI CÁC ĐỢT THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ & CẤP CHỨNG NHẬN, KHI THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI BẢN GIẤY CỦA THÍ SINH, BỘ PHẬN THU NHẬN HỒ SƠ CHỈ CHẤP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐƯỢC CẤP VÀ IN RA BỞI HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ONLINE (THÍ SINH CÓ THỂ TẢI VÀ IN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỢP LỆ ĐƯỢC XUẤT RA TỪ HỆ THỐNG SAU KHI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ ONLINE THÀNH CÔNG).

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Ngày thi: 25/04/2021 (Chủ nhật).

2. Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

3. Hình thức thi: Thi trên giấy.

4. Đối tượng dự thi: Tất cả các đối tượng có nhu cầu (tham khảo chi tiết ở file thông báo thi đính kèm).

5. Thời gian đăng ký dự thi và nộp hồ sơ:

5.1. Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày 25/3/2021 đến hết ngày 14/4/2021.

5.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến:

  • Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày 26/3/2021 đến hết ngày 14/4/2021;;
  • Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 14/4/2021;
  • Khung giờ nhận hồ sơ:
    • Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00
    • Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00

6. Kinh phí thi: vui lòng tham khảo chi tiết ở file thông báo đính kèm.

7. Thông tin liên lạc của các đơn vị liên quan:

  • Điện thoại liên hệ về việc ôn thi: 02343.845.102 / 0774.560.060 / 0914.075.394
  • Điện thoại liên hệ về việc tổ chức thi: 02343.817300 / 02343.686822

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo đường dẫn sau: https://flpac.hucfl.edu.vn/cn/?portfolio=danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-25-04-2021 và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn tại Thông báo tổ chức thi ĐG NLNN & cấp Chứng nhận – Đợt thi ngày 25/4/2021 được đính kèm bên dưới.

File đính kèm: