Thông báo Hướng dẫn các quy định về việc ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế đối với thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia các Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong tháng 03 năm 2021

Căn cứ Công văn số 1346/UBND-GD ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kích hoạt lại đồng bộ hệ thống khai báo y tế trong dân và khai báo về Huế trực tuyến cho người ngoài tỉnh về địa phương,

Nhằm đảm bảo việc tổ chức các kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (ĐGNLNN) thuận lợi và đảm bảo đúng quy định về phòng, chống dịch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Hướng dẫn đến các thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia các Kỳ thi ĐGNLNN tổ chức tại Trường ĐHNN, ĐHH trong tháng 03/2021 như sau:

  1. Đối với người ngoài tỉnh trước khi vào tỉnh Thừa Thiên Huế phải khao báo trực tuyến tại địa chỉ thống nhất như sau:

– Khai báo trên ứng dụng Hue-S: Cài đặt Hue-S (tại địa chỉ https://huecity.vn); đăng ký tài khoản, vào chức năng “CHỐNG DỊCH BỆNH”, chọn “KHAI BÁO Y TẾ VỀ HUẾ” để tiến hành khai báo trực tuyến.

– Hoặc khai báo website với địa chỉ thống nhất áp dụng cho tất cả các trường hợp tại: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao.

  1. Đối với người dân trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế khai báo y tế thường xuyên trực tuyến như sau:

– Khai báo trên ứng dụng Hue-S: Cài đặt Hue-S (tại địa chỉ https://huecity.vn); đăng ký tài khoản, vào chức năng “CHỐNG DỊCH BỆNH”, chọn “KBYT TRONG TỈNH” để tiến hành khai báo trực tuyến.

– Hoặc khai báo website với địa chỉ thống nhất áp dụng cho tất cả các trường hợp tại: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt.

  1. Một số lưu ý khác:

– Xác định việc khai báo y tế là việc làm thường xuyên, liên tục; đặc biệt khi có biểu hiện các vấn đề về y tế thì phải kịp thời khai báo bổ sung.

– Sau khi vào địa bàn tỉnh, yêu cầu tuân thủ nghiêm “5K: Khai báo, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người” và quy định phòng, chống dịch của tỉnh trong suốt thời gian cư trú tại Thừa Thiên Huế.

– Công dân có thể thực hiện Tra cứu cách ly khi đến Thừa Thiên Huế thông qua ứng dụng Hue-S theo file đính kèm thông báo.

– Đối với các trường hợp còn vướng mắc, có thể gọi điện về Tổng đài CDC Thừa Thiên Huế 19001075 để được hướng dẫn.

Trên đây là hướng dẫn của Trường ĐHNN, ĐHH đối với các thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia các kỳ thi ĐGNLNN do Trường tổ chức trong tháng 03/2021.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19, các quy định này có thể thay đổi. Đề nghị các tổ chức/cá nhân có nhu cầu theo dõi thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử chính thức của tỉnh Thừa Thiên Huế: https://thuathienhue.gov.vn/; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế :https://cdc.thuathienhue.gov.vn/ và Cổng thông tin ĐGNLNN của Trường ĐHNN, ĐHH : https://flpac.hucfl.edu.vn/ để cập nhật các thông báo mới nhất.

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm: Hướng dẫn Tra cứu cách ly khi đến Thừa Thiên Huế thông qua ứng dụng Hue-S