10:40 16/02/2019

Thông báo về kế hoạch thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận trong năm 2020, cụ thể như […]
10:43 11/08/2020

Thông báo về việc tổ chức thi ĐGNLNN và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 23/8/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học […]
16:46 17/08/2020

Thông báo Về việc không tổ chức thi kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp Chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, đợt thi ngày 23/08/2020

Căn cứ Thông báo số 685/TB-ĐHNN ngày 20/07/2020 về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận […]
17:01 25/08/2020

Thông báo về việc tổ chức thi ĐGNLNN và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 20/9/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học […]