Đánh giá Năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh 3-5 – Đợt thi 07-08/08/2021

Thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • Ngoại ngữ:

-Tiếng Anh bậc 2/6 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn), được ban hành kèm theo Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2016)

-Tiếng Anh bậc 3 – 5 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015)

 • Ngày thi: Dự kiến 07-08/8/2021.
 • Địa điểm thi: Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
 • Hình thức thi: Thi trên máy tính.
 • Đối tượng dự thi: Tất cả các đối tượng có nhu cầu (sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức, học viên cao học, nghiên cứu sinh …)
 • Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến:
  • Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.
  • Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 28/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021, vào các khung giờ sau:
   • Buổi sáng: từ 8h00 đến 10h30
   • Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30
 • Kinh phí thi: 1.800.000đ/1 thí sinh
 • Thủ tục đăng ký dự thi và đóng kinh phí thi:

CÁCH 1: Đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ, kinh phí thi trực tiếp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Bước 1: Thực hiện đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: http://flpac.hucfl.edu.vn/cc theo hướng dẫn (Xem File đính kèm).

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi (bản giấy) và nộp kèm kinh phí dự thi trực tiếp tại Phòng Ghi danh (tầng 1, Giảng đường C), Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế, địa chỉ 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế, SĐT 02343.827.050 để hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi.

 • Hồ sơ đăng ký gồm:

+ 01 Phiếu đăng ký dự thi (Thí sinh tải và in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ hệ thống sau khi thí sinh thực hiện đăng ký online thành công).

+ 03 ảnh cỡ 4×6 và 01 ảnh cỡ 3×4, trong đó có 03 ảnh 4×6 – dán trực tiếp vào Phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh 3×4 để riêng – dùng để dán vào Danh sách thí sinh dự thi tại phòng thi (Lưu ý: ảnh chụp không quá 03 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày/tháng/năm sinh của thí sinh phía sau ảnh).

+ 01 bản sao có công chứng của một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

CÁCH 2: Đăng ký trực tuyến, nộp kinh phí thi qua ngân hàng và nộp hồ sơ thi qua bưu điện

Bước 1: Thực hiện đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: http://flpac.hucfl.edu.vn/cc theo hướng dẫn (Xem File đính kèm).

Bước 2: Nộp kinh phí thi qua ngân hàng

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

+ STK: 122000014732, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

+ Nội dung ghi: <họ và tên> – <số CMND / CCCD> – <Số điện thoại> – <Email> – <Chứng chỉ> – <Tiếng Anh Bậc….> – <ngày thi> (ký tự “@” có thể được thay thế bằng ký tự “.” trong trường hợp ký tự “@” không hợp lệ)

VD: Nguyễn Văn A – 123210021 – 0903855927 – abc@gmail.com – Chứng chỉ – Tiếng Anh Bậc 3 – 07-08.08.2021

Bước 3: Nộp hồ sơ qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh

 • Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Bản photo giấy nộp tiền qua ngân hàng.

+ 01 Phiếu đăng ký dự thi (Thí sinh tải và in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ hệ thống sau khi thí sinh thực hiện đăng ký online thành công).

+ 03 ảnh cỡ 4×6 và 01 ảnh cỡ 3×4, trong đó có 03 ảnh 4×6 – dán trực tiếp vào Phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh 3×4 để riêng – dùng để dán vào Danh sách thí sinh dự thi tại phòng thi (Lưu ý: ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày/tháng/năm sinh của thí sinh phía sau ảnh).

+ 01 bản sao có công chứng của một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

 • Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến: Phòng KT&BĐCLGD, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế;
 • Điện thoại liên hệ: 02343.817300 / 02343.686822 / 02343.938.589
 • Hồ sơ chỉ được tính hợp lệ khi được nhận trước hoặc vào ngày 30/7/2021.

Lưu ý:

+ Thí sinh phải thực hiện đăng ký trực tuyến trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Thẻ dự thi hợp lệ phải được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi và được dán ảnh theo đúng hướng dẫn.

+ Nhà Trường đề nghị các thí sinh cư trú tại các địa điểm thuộc vùng dịch hoặc có đi qua vùng dịch khi khai báo vào Huế trên ứng dụng HueS mà thuộc diện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nơi cư trú KHÔNG đăng ký dự thi ngày 07-08/8/2021.

+ Đối với các trường hợp thí sinh đã nộp đơn xin bảo lưu và chuyển đợt thi ngày 04/7/2021, Hội đồng thi sẽ chuyển hồ sơ thi của thí sinh sang ngày 07-08/8/2021, những thí sinh này cần phải thực hiện đăng ký trực tuyến lại tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: https://flpac.hucfl.edu.vn/cc và nộp hồ sơ để được cập nhật thông tin dự thi.

+ Trường hợp đã nộp đơn xin bảo lưu và chuyển đợt thi ngày 04/7/2021 với lý do đang sinh sống tại vùng dịch hoặc có đi qua vùng dịch nếu không thể tham dự ngày 07-08/8/2021, thí sinh vui lòng nộp đơn xin hủy và hoàn kinh phí thi hoặc bảo lưu và chuyển đợt thi qua đường bưu điện (không nộp trực tiếp tại Phòng KT&BĐCLGD). Thời hạn nhận đơn xin bảo lưu và chuyển đợt thi trước 17h00 ngày 30/7/2021, địa điểm nhận hồ sơ: Phòng KT&BĐCLGD, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế.

+ Trường không tổ chức thi nếu số lượng đăng ký dưới 100 thí sinh. Nếu không đủ số lượng đăng ký, Trường sẽ thông báo hoàn trả lại kinh phí dự thi cho thí sinh muộn nhất vào ngày 04/8/2021. Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh đã nộp sẽ không được hoàn trả lại.

+ Thí sinh có nhu cầu ôn thi có thể liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Thời hạn đăng ký ôn thi từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021 (Điện thoại liên hệ: 02343.845.102 hoặc qua số 0774.560.060 / 0914.075.394).

+ Hội đồng thi sẽ có thông báo vào ngày 04/8/2021 về việc tập huấn cho thí sinh về quy chế thi, định dạng đề thi, và hướng dẫn cách thức làm bài thi.

+ Những trường hợp thí sinh có nguyện vọng chuyển đợt thi, hủy đăng ký dự thi và hoàn trả kinh phí thi, Trường chỉ xử lý đơn muộn nhất vào ngày 30/7/2021. Hội đồng thi sẽ công bố Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: https://flpac.hucfl.edu.vn/cc/ muộn nhất vào ngày 03/8/2021.

File đính kèm: 

Đã hết thời gian đăng ký