Tin tức, thông báo

10:21 15/04/2021

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 3-5, Tiếng Anh bậc 2/6 – Đợt thi ngày 04/04/2021, tại trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]
17:19 08/04/2021

Thông báo tổ chức thi Đánh giá NLNN – Tiếng Anh bậc 2/6 và Tiếng Anh bậc 3-5 – Đợt thi ngày 08-09/05/2021

*** LƯU Ý: BẮT ĐẦU TỪ ĐỢT THI NGÀY 05/12/2020, KHI THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI BẢN GIẤY CỦA THÍ SINH, BỘ PHẬN […]
15:48 30/03/2021

Thông báo v/v tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 04/04/2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

—————————————————————————— *** LƯU Ý: THEO QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH, CÁC THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – ĐỢT THI […]
09:25 18/03/2021

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 3-5 – Đợt thi ngày 07/03/2021, tại trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]