Tin tức, thông báo

10:00 18/08/2021

Thông báo về việc không tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tháng 9/2021

Trước tình hình dịch Covid -19 trên cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ […]
16:07 31/07/2021

THÔNG BÁO TẠM DỪNG CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN, GIẤY XÁC NHẬN

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: 1. Căn cứ công văn 3586/BCĐ-CHQs của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19, Trường […]
14:53 27/07/2021

Thông báo Về việc KHÔNG tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 07-08/8/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Trước tình hình dịch Covid-19 trên cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, […]
17:26 15/07/2021

Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ (làm bài thi trên máy tính), đợt thi ngày 04/04/2021, tại Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN & cấp Chứng chỉ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt […]