Tin tức, thông báo

14:09 23/05/2022

Thông báo cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN & cấp Chứng chỉ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 17/04/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN & cấp Chứng chỉ theo Khung NLNN […]
11:40 19/05/2022

Thông báo tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Đợt thi ngày 11-12/06/2022

*** LƯU Ý: BẮT ĐẦU TỪ ĐỢT THI NGÀY 05/12/2020, KHI THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI BẢN GIẤY CỦA THÍ SINH, BỘ PHẬN […]
18:37 16/05/2022

Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ (làm bài thi trên máy tính), đợt thi ngày 17/04/2022, tại Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN & cấp Chứng chỉ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt […]
18:09 10/05/2022

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN & cấp Chứng chỉ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 15/05/2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Thông tin về buổi tập huấn phổ biến thông tin trước kỳ thi

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo […]