Tin tức, thông báo

14:53 27/07/2021

Thông báo Về việc KHÔNG tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 07-08/8/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Trước tình hình dịch Covid-19 trên cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, […]
17:26 15/07/2021

Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ (làm bài thi trên máy tính), đợt thi ngày 04/04/2021, tại Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN & cấp Chứng chỉ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt […]
10:16 13/07/2021

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 3-5, Tiếng Anh bậc 2/6 – Đợt thi ngày 04/07/2021, tại trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]
17:26 12/07/2021

Thông báo tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ – Tiếng Anh bậc 2/6 và Tiếng Anh bậc 3-5 – Đợt thi ngày 07-08/08/2021

*** LƯU Ý: BẮT ĐẦU TỪ ĐỢT THI NGÀY 05/12/2020, KHI THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI BẢN GIẤY CỦA THÍ SINH, BỘ PHẬN […]