Tin tức, thông báo

09:36 27/09/2022

Thông báo về việc thay đổi lịch thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi – Đợt thi ĐG NLNN & cấp Chứng chỉ – ngày 08-09/10/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn, lịch thu […]
14:54 21/09/2022

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 3-5 – Đợt thi ngày 11/09/2022, tại trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]
15:19 15/09/2022

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Đợt thi ngày 08-09/10/2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

*** LƯU Ý: BẮT ĐẦU TỪ ĐỢT THI NGÀY 05/12/2020, KHI THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI BẢN GIẤY CỦA THÍ SINH, BỘ PHẬN […]
15:06 15/09/2022

Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ (làm bài thi trên máy tính), đợt thi ngày 06-07/08/2022, tại Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN & cấp Chứng chỉ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt […]