Chúng tôi làm việc từ thứ 2 đến từ 6, bắt đầu 8:00 đến 17:00

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Bộ phận chuyên trách Đánh giá năng lực Ngoại ngữ

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế

Email: dgnlnn.dhnn.hue@gmail.com

Điện thoại: 0234.3817300