Thông báo về việc thay đổi lịch thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi – Đợt thi ĐG NLNN & cấp Chứng chỉ – ngày 08-09/10/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo:

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn, lịch thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của đợt thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp Chứng chỉ ngày 08-09/10/2022 sẽ được thay đổi, cụ thể như sau:

Ngày 28/09/2022 không có lịch thu nhận hồ sơ trực tiếp. Thời gian đăng ký online và thu hồ sơ trực tiếp sẽ kéo dài đến ngày 29/09/2022. Cụ thể hơn.

Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/09/2022.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến:

  • Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/09/2022.
  • Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 26/09/2022 đến hết ngày 29/09/2022 (không kể ngày 28/09/2022) theo khung giờ sau:

    +  Buổi sáng: từ 8h00 đến 10h30

    +  Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30

– Địa điểm thu hồ sơ: Phòng Ghi danh, tầng 1, Dãy C, Trường Đại học Ngoại ngữ.