Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ (làm bài thi trên máy tính), đợt thi ngày 06-07/08/2022, tại Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN & cấp Chứng chỉ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (làm bài thi trên máy tính), đợt thi ngày 06-07/08/2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
.
Thí sinh nhập Mã tra cứu để thực hiện tra cứu điểm phúc khảo tại website Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường theo đường dẫn sau: https://flpac.hucfl.edu.vn/cc/?page_id=2456 (thí sinh lưu ý chọn đúng kỳ thi cần tra cứu; mục “Năm” thí sinh chọn năm “2022”, ở mục “Điểm chấm thi/Điểm chấm phúc khảo”, thí sinh lưu ý bấm chọn “Điểm chấm phúc khảo” để tra cứu kết quả phúc khảo).