Thông báo về việc không tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 15-16/01/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế thông báo:

Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn trong cộng đồng, hạn chế sự lây nhiễm của dịch Covid -19, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo không tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ ngày 15-16/01/2022.

Các thí sinh hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi (đã đăng ký online, nộp đơn dự thi và nộp đầy đủ kinh phí thi qua đường bưu điện) sẽ được Nhà trường bảo lưu kinh phí thi và chuyển sang đợt thi gần nhất. Trường hợp thí sinh nếu muốn hoàn trả kinh phí thi có thể nộp đơn xin hoàn trả kinh phí thi và chuyển về Nhà trường qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng KT&BĐCLGD, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế. Thời hạn nhận đơn chậm nhất vào ngày 17/01/2022. Sau thời hạn trên, thí sinh không nộp hồ sơ xin hoàn trả kinh phí thi sẽ được chuyển hồ sơ thi sang đợt thi tiếp theo dự kiến ngày 19-20/02/2022. Thí sinh lưu ý KHÔNG nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng KT&BĐCLGD.

Hồ sơ xin hoàn trả kinh phí thi bao gồm:

  1. Đơn xin hoàn trả kinh phí thi, thí sinh có thể tải về theo đường dẫn:

https://flpac.hucfl.edu.vn/cc/wp-content/uploads/2021/04/%C4%90%C6%A1n-xin-ho%C3%A0n-l%E1%BA%A1i-kinh-ph%C3%AD-thi-c%E1%BA%A5p-ch%E1%BB%A9ng-ch%E1%BB%89.doc

  1. Biên bản hủy hóa đơn, thí sinh có thể tải về theo đường dẫn tại mục thứ 2 của file này:

https://flpac.hucfl.edu.vn/cc/wp-content/uploads/2021/04/%C4%90%C6%A1n-xin-ho%C3%A0n-l%E1%BA%A1i-kinh-ph%C3%AD-thi-c%E1%BA%A5p-ch%E1%BB%A9ng-ch%E1%BB%89.doc

  1. Giấy tờ tùy thân bản sao có công chứng;
  2. Biên lai điện tử đã được gửi về địa chỉ mail cá nhân.

Thông tin mới nhất về kỳ thi tiếp theo sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường trong thời gian sắp tới, thí sinh vui lòng theo dõi website để cập nhật thường xuyên các thông tin về kỳ thi.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế rất mong nhận được sự thông cảm của các thí sinh.

Trân trọng thông báo./