Thông báo HOÃN THI đợt thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp Chứng chỉ ngày 13-14/11/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế xin thông báo:

Trước tình hình diễn biến ngày một phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế quyết định HOÃN THI đợt thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ ngày 13-14/11/2021.

Nhà trường sẽ thông báo về thời gian tổ chức lại đợt thi trong các thông báo tiếp theo.

Trân trọng thông báo.