Thông báo về việc không tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tháng 9/2021

Trước tình hình dịch Covid -19 trên cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Nhà trường thông báo không tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ tháng 9/2021.

Các thí sinh đã làm đơn xin hoãn thi đợt thi tháng 8/2021, Hội đồng thi sẽ bảo lưu và chuyển kinh phí thi của thí sinh sang đợt thi gần nhất. Những thí sinh này cần thực hiện đăng ký trực tuyến lại tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: https://flpac.hucfl.edu.vn và nộp lại hồ sơ khi có thông báo mới của Nhà trường để được cập nhật thông tin dự thi.

Mọi thông tin mới nhất về kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường https://flpac.hucfl.edu.vn, đề nghị các thí sinh có nhu cầu dự thi theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên về kỳ thi.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế rất mong nhận được sự thông cảm của các thí sinh.

Trân trọng thông báo./