Thông báo về việc dời đợt thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ (thi trên máy tính) ngày 05-06/06/2021 sang đợt thi ngày 03-04/07/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế xin thông báo:

Trước tình hình diễn biến ngày một phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế quyết định dời lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ ngày 05-06/6/2021 sang ngày 03-04/7/2021. Kế hoạch thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của đợt thi ngày 05-06/6/2021 từ ngày 11/5/2021 đến ngày 28/5/2021 được tạm hoãn.

Thông tin cụ thể về đợt thi ngày 03-04/7/2021 và thời gian thu nhận hồ sơ mới sẽ được Nhà trường thông báo trong các thông báo tiếp theo tại website: https://flpac.hucfl.edu.vn/cc

Đối với những thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi đợt thi ngày 05-06/6/2021 qua bưu điện và đã chuyển khoản kinh phí thi cho nhà trường, nếu không thể tham gia trong đợt thi ngày 03-04/7/2021 có thể nộp hồ sơ xin hoàn trả kinh phí thi và chuyển về cho Nhà trường qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Khảo thí & BĐCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế – 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế chậm nhất ngày thứ 4, 02/6/2021. Sau thời hạn nói trên, thí sinh không nộp hồ sơ xin hoàn trả kinh phí sẽ được chuyển hồ sơ thi qua đợt thi tháng 7.

Trân trọng thông báo.