Thông báo về việc ưu tiên tiếp nhận hồ sơ đợt thi ngày 05-06/6/2021 qua đường bưu điện

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn và giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, Trường đề nghị thí sinh ưu tiên nộp hồ sơ cho đợt thi ĐGNLNN và Cấp chứng chỉ ngày 05-06/6/2021 qua đường bưu điện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các thí sinh.

Thân ái.