Thông báo tổ chức thi Đánh giá NLNN – Tiếng Anh bậc 2/6 và Tiếng Anh bậc 3-5 – Đợt thi ngày 03-04/10/2020

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 10 năm 2020 như sau:

 • Ngoại ngữ:
  • Tiếng Anh bậc 2/6 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn), được ban hành kèm theo Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2016)
  • Tiếng Anh bậc 3 – 5 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015)
 • Ngày thi dự kiến: 03-04/10/2020.
 • Địa điểm thi: Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
 • Hình thức thi: Thi trên máy tính.
 • Đối tượng dự thi: Tất cả các đối tượng có nhu cầu (sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức, học viên cao học, nghiên cứu sinh …)
 • Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày 15/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến:
  • Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày 15/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020.
  • Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 23/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020 vào các khung giờ sau:
   • Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00
   • Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00
 • Kinh phí thi: 1.500.000đ/1 thí sinh

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo đường dẫn sau: https://flpac.hucfl.edu.vn/cc/?portfolio=danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-2-6-danh-cho-nguoi-lon-va-tieng-anh-3-5-dot-thi-03-04-10-2020 và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn tại Thông báo tổ chức thi ĐGNLNN – Đợt thi ngày 03-04/10/2020 được đính kèm bên dưới.

File đính kèm: