Thông báo về việc tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 16/09/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 16/09/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, cụ thể như sau:

Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 16/09/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài.

1. Đối với thí sinh đăng ký dự thi ĐGNLNN Tiếng Anh bậc 2/6:

  • Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 đến 15h00, Chiều thứ Ba, ngày 15/09/2020.
  • Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

2. Đối với thí sinh đăng ký dự thi ĐGNLNN Tiếng Anh bậc 3-5:

  • Thời gian: Bắt đầu từ 15h00 đến 16h15, Chiều thứ Ba, ngày 15/09/2020.
  • Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Lưu ý: Đến tham dự phổ biến định dạng, đề nghị thí sinh tuân thủ các quy định sau:

  1. Mang khẩu trang cá nhân;
  2. Rửa tay sát khuẩn (nước rửa tay được cung cấp tại Hội trường);
  3. Hợp tác với cán bộ của trường để được kiểm tra thân nhiệt;

Các thí sinh sẽ trực tiếp nhận Thẻ dự thi và Mã tra cứu (nếu trước đó chưa nhận) tại buổi tập huấn. Trường hợp thí sinh không đến dự tập huấn sẽ nhận Thẻ dự thi và Mã tra cứu tại phòng thi vào buổi thi chính thức.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cá nhân quan tâm theo dõi và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.