Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi Chiều ngày 29/12/2019, tại trường ĐH Vinh

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi Chiều ngày 29/12/2019 tại Trường Đại học Vinh.

 

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tại đường link: http://flpac.hucfl.edu.vn/cc/?page_id=2456 (Hướng dẫn tra cứu được đính kèm bên dưới thông báo này)

Trường thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi như sau:

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 21/01/2020

– Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

– Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD – Tầng 2 – Nhà Hiệu bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

– Lệ phí chấm phúc khảo: 100.000đ/ bài thi kỹ năng (nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế).

– Mọi thông tin, thắc mắc liên quan đến việc cấp phát chứng chỉ, thí sinh liên hệ với Phòng Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế theo số điện thoại: 02343.827.050 để được hỗ trợ, giải đáp.

Hướng dẫn nộp Đơn xin phúc khảo:

Cách 1: Thí sinh đến Phòng Kế hoạch – Tài chính để nộp lệ phí phúc khảo. Sau đó, thí sinh nộp Đơn xin phúc khảo (xem file đính kèm) tại Phòng KT & ĐBCLGD (tầng 2, Nhà Hiệu bộ) Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế, địa chỉ 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế.

Cách 2: Thí sinh nộp lệ phí phúc khảo qua ngân hàng và nộp Đơn xin phúc khảo qua bưu điện.

Thí sinh tuần tự thực hiện 2 bước sau:

Bước 1: Nộp tiền qua ngân hàng:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

+ STK: 122000014732, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

+ Nội dung ghi: <họ và tên> – <số CMND/CCCD> – <Số điện thoại> – <Phúc khảo bậc 3-5 (hoặc bậc 2-6)> – <ngày thi>

VD: Nguyễn Văn A – 1916855927 – 02343 844 355 – Phúc khảo bậc 3-5 – 29/12/2019

Bước 2: Nộp hồ sơ qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh:

–  Hồ sơ phúc khảo gồm có:

+ Đơn xin phúc khảo (có đầy đủ thông tin và chữ ký xác nhận của người làm đơn)

+ Bản photo giấy nộp tiền qua ngân hàng.

–  Hồ sơ gửi qua bưu điện đến: Phòng KT & ĐBCLGD, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế.

– Hồ sơ chỉ được tính hợp lệ khi được nhận trước hoặc vào ngày 21/01/2020.

Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm: