10:40 16/02/2019

Thông báo về kế hoạch thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2019, […]
11:15 16/02/2019

Thông báo tổ chức thi Đánh giá NLNN ngày 19-20/01/2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông […]
11:38 16/02/2019

Thông báo về việc tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi và tổ chức thi thử kỳ thi đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 20.01.2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề  thi, hướng dẫn làm bài và tổ chức thi thử […]
11:47 16/02/2019

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 20/1/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo […]