Admin Thi chứng chỉ

09:55 30/10/2020

Thông báo v/v tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 03-04/11/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo v/v tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức […]
16:34 26/10/2020

Thông báo GIA HẠN thời gian đăng ký dự thi Kỳ thi Đánh giá NLNN – Tiếng Anh bậc 2/6 và Tiếng Anh bậc 3-5 – Đợt thi ngày 03-04/11/2020

Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo: Thời gian để thí sinh đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ đăng ký […]
09:12 14/10/2020

THÔNG BÁO Về việc cấp phát chứng chỉ kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho […]
15:34 07/10/2020

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 3-5, Tiếng Anh bậc 2/6 – Đợt thi ngày 04/10/2020, tại trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]