Admin Thi chứng chỉ

14:12 17/05/2021

Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ Kỳ thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ (thi trên máy tính) – đợt thi ngày 04/04/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho […]
17:48 11/05/2021

Thông báo tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng chỉ – Tiếng Anh bậc 2/6 và Tiếng Anh bậc 3-5 – Đợt thi ngày 05-06/06/2021

*** LƯU Ý: BẮT ĐẦU TỪ ĐỢT THI NGÀY 05/12/2020, KHI THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI BẢN GIẤY CỦA THÍ SINH, BỘ PHẬN […]
20:23 06/05/2021

Thông báo Về việc không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Đợt thi ngày 09/05/2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo: Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn quốc; Căn […]
18:35 05/05/2021

Thông báo v/v tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 04/04/2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

—————————————————————————— *** LƯU Ý: THEO QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH, CÁC THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – ĐỢT THI […]